Indeklimaet har stor betydning for beboernes velvære samt ejendommensNU1K9415-4
tilstand.
 
Der skal mere end udluftning til at få frisk luft - ejendomme bruger
ventilationssystemet til at "trække vejret".
 
 
Hvad sker der, når ventilationen ikke virker? 
 
- Fugt og skimmel:
”Rens og tjek emhætter og udsugningsventiler i køkkener og badeværelser.
Sørg for rene og velfungerende ventilationsanlæg, som er i gang hele døgnet. Fotos til Hjemmesiden 024-2
Hvis der opstår skimmelsvampe, kan det medføre store udgifter til udbedring og vedligeholdelse, fordi skimmelsvampe ødelægger byggematerialer, møbler og misfarver overflader. De kan bane vej for trænedbrydende svamp og råd”.
Kilde: By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut, Landsbyggefonden. Boligselskabernes
Landsforening og Grundejernes Investeringsfond.
 
 
- Støv og partikler:
”Indeluft kan indeholde overraskende høje koncentrationer af ultrafine partikler, der er mistænkt for at være sundhedsskadelige. Partiklerne stammer fra forskellige kilder i hjemmet, f.eks. fra stearinlys, cigaretrøg,
støvsugning, strygning og madlavning”.NU1K9388-2
Kilde: Videnskabelig artikel fra Statens Byggeforskningsinstitut.   
 
 
- Husstøvmider:
”Allergi over for husstøvmider kan give symptomer som astma, tilstoppet næse, flåd fra næsen og nys, øjenkløe, røde og hævede øjne samt måske forværring af børneeksem. Hvis du i de koldeste måneder sørger for, at der
er en lav relativ luftfugtighed i boligen, så kan husstøvmiderne ikke trives”.
Kilde: Astma-Allergi Forbundet.
 
WebkodeBugger v1.0